Subotička 21, 11000 Beograd, Srbija

Pon - Sub 8.00 - 16.00 Nedeljom ne radimo

VISINSKI RADOVI


Nekada nismo u mogućnosti da postavimo skelu da bi smo izveli pojedine vrste radova na fasadi, krovu i sl, jer nam tehničke ili ekonomske mogućnosti to ne dozvoljavaju. Radovi koji se izvode na visini su visokorizični i složeni radovi, zahtevaju određene pripreme, posebne mere zaštite, kao i obučene izvršioce. U takvim slučajevima nam je neophodna pomoć alpinista.

Mi imamo tim licenciranih, profesionalnih alpinista sa svom neophodnom, najsavremenijom atestiranom opremom, koji su spremni da izvrše sve radove na visini:

- zamenu krovnih pokrivača kod nepristupačnih krovova
- zamenu raznih limenih opšiva na kosim krovovima
- zamenu opšiva na krovnim i fasadnim vencima
- zamenu oluka vertikalnih i horizontalnih
- sve radove na fasadi (obijanja, izradu termoizolacije, malterisanja i sl)
- sanaciju delova fasade i fasadne plastike zaštitnom mrežom sa tiplovima ( kod devastiranih fasada gde otpadaju delovi fasade)
- pranje staklenih fasada na visini, kao i sve ostale radove gde je neophodno da se izvode radovi na visini
- montažu i demontažu raznih instalacija i sve ostale radove koji mogu da obave profesionalni alpinisti.

Visinski radovi predstavljaju specijalnu tehniku izvodjenja radova koji zahtevaju poseban alpinistički pristup radnoj poziciji. Pre svega, radovi na visini spadaju u visoko rizične poslove i zahtevaju adekvatnu pripremu i posebne mere zaštite. Za radove na visini se koristi profesionalna alpinistička oprema:

- industrijska užad;
- sigurnosni pojas;
- sprave za osiguravanje;
- sigurnosna zažtita;
- sigurnosni šlem;
- zaštitna odela…
Kompletna oprema mora biti atestirana.
Naši izvodjači radova su licencirani alpinisti sa velikim radnim i penjačkim iskustvima i koristimo isključivo atestiranu opremu najkvalitetnijih svetskih marki.

SERTIFIKATI

Potvrda kredibilnosti
i profesionalizma.

Excellent

ISO 9001, 14001, 18001

ISO 22301

ISO 27001

ISO 50001

© 2018 Alp Complete. Powered By