Subotička 21, 11000 Beograd, Srbija

Pon - Sub 8.00 - 16.00 Nedeljom ne radimo

IZOLATERSKI RADOVI


Izolacija se deli na hidroizolaciju, termoizolaciju i zvučnu izolaciju i sve tri vrste izolacije su neophodne u građevinarstvu. Postoje razne vrste hidroizolacija kao što su na primer bitumenske, polimercementne, u vidu premaza ili hidroizolacionih membrana. Hidroizolacija je neophodna da bismo objekte zaštitili od prodora vode i vlage, a naša firma izvodi sve vrste hidroizolacionih premaza i hidroizolacionih sistema.

- hidroizolaciju temeljnih i podnih ploča, kao i hidroizolaciju ukopanih zidova
- hidroizolaciju sanitarnih čvorova i kuhinja
- hidroizolaciju ravnih krovova
- presecanje kapilarne vlage kod postojećih objekata

Da bi objekat koji se izvodi, novi ili stari bio energetski efikasan sa odgovarajućim koeficijentom prolaza toplote, neophodno je izvesti termoizolaciju na:

- podovima u kontaktu sa zemljom - temeljne ploče i ploče na tlu, kao i ukopanim zidovima (ekstrudirani polistiren XPS - poznatiji kao stirodur)
- fasadnim i spoljnim zidovima (kamena vuna ili stiropor)
- tavanicama i kosim krovovima (kamena vuna)
- ravnim krovovima (ekstrudirani polistiren XPS - poznatiji kao stirodur)
- tankoslojnim termoizolacionim premazima sa nano tehnologijim, gde par milimetara premaza menja i do nekoliko santimetara klasične termoizolacije

Vrlo bitna stavka za zdrav i normalan život je nivo buke, pa je neophodno izvesti zvučnu izolaciju:

- podova (azmafon, plutafon, termosilent i sl.)
- zidova prema bučnim prostorima kamenom vunom odgovarajuće debljine (zidova prema lftu, zidova u tavanu, zidova kupatila

SERTIFIKATI

Potvrda kredibilnosti
i profesionalizma.

Excellent

ISO 9001, 14001, 18001

ISO 22301

ISO 27001

ISO 50001

© 2018 Alp Complete. Powered By